Antisemitismen i Europa


BBC skriver i dag initierat om antisemitismen i Europa, se Anti-Semitism pervades European life, says EU report .

 https://www.bbc.com/news/world-europe-46439194

Rapporten är publicerad av EU’s Fundamental Rights Agency och ger en dyster bild. Beklaglig nog, men tyvärr inte oväntat, nämns Sverige speciellt som ett av de länder där antisemitismen ökar mest.

I Sverige bor cirka 20 000 judar. Mot detta ska ställas den växande muslimska befolkningen, antalet muslimer i Sverige uppskattas till minst cirka 500 000 just nu. Enligt enstaka beräkningar kan andelen av den svenska befolkningen som är muslimer vara c:a 10 % , alltså rätt exakt en miljon. Detta kan dock vara en avsevärt överdriven siffra med tanke på att Frankrike, som anses vara det land i Europa som har den största andelen muslimer, ligger på ungefär 8 %.

Orsaken till det ökande antalet är lätt att finna. Trots att migrationen har minskat från tidigare toppnivåer är den fortfarande hög, och huvuddelen av de nyanlända är muslimer. Även historiskt, dvs under de senaste 15 åren, har en stor andel av de nyanlända kommit från muslimska länder. 

Är då detta ett problem? Inte nödvändigtvis, den erfarenhet jag själv har av muslimer är att de inte är otrevligare än människor med annan religion. Men det mycket stora antalet muslimer i Sverige innebär förstås att den minoritet som har en mer extrem inställning utgör ett mycket stort antal individer. Och något de har gemensamt, oavsett om de är shia eller sunni, är hatet till judarna.

Givetvis finns det andra grupper som också utgör ett hot mot judarna, i första hand då de högerextrema rörelser som funnits i vårt land i många decennier. Men det antal individer som vi då talar om är inte särskilt många, kanske några hundra. Å andra sidan är en rätt stor andel av dessa mycket våldsbenägna.

Men för mig är det uppenbart att de extrema muslimerna utgör det största hotet. Jag citerar från Wikipedia: 
”I Sverige tvingas de judiska församlingarna att lägga en fjärdedel av medlemsavgifterna på säkerhetsanordningar och vakter. Frågan om hur samhället och staten hanterar hotbilden mot svenska judar har varit föremål för debatt. Antisemitiska hatbrott som judar boende i Malmö utsätts för av framförallt stadens muslimska befolkning men också av nynazister har rönt internationell uppmärksamhet.” Den tidigare nämnda rapporten från EU’s Fundamental Rights Agency är ett aktuellt exempel.

Tyvärr finns det antisemitism på fler ställen i Sverige än Malmö, t ex i Göteborg. För nästan exakt ett år sedan, den 9 december 2017, kastades flera brandbomber mot en synagoga i Göteborg. Förövarna visade sig vara tre muslimska män med rötterna i Mellanöstern.

Än så länge finns det, vad jag vet, inga kända fall där svenska judar mördats av muslimer på grund av sin tro eller etnicitet. Däremot har det konstaterats flera sådana mord i övriga Europa, t ex i Frankrike. Två äldre judiska kvinnor, en 85 och en 65 år gammal, mördades våren 2018 resp våren 2017 av muslimska män. Båda brotten rubriceras av franska åklagare som hatbrott.

När kommer det första sådana mordet att begås i Sverige? Förhoppningsvis aldrig. Det är hoppingivande att det nu finns flera muslimska organisationer som aktivt arbetar mot judehatet i de egna leden. Men frågan är hur framgångsrika de är. Och som sagt, det kommer hela tiden nya muslimska migranter som tar med sig judehatet hemifrån.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *