Seabased lever vidare

Måndagen den 25 mars höll Seabased en extrastämma. Orsaken var att företaget för andra gången (om jag räknat rätt) tvingats upprätta en kontrollbalansräkning.

Det måste vi fira!

Som väntat blev stämmans beslut att driften skulle fortsätta. Och samtidigt kom signaler om en ljusare framtid, förutsatt att balansräkningen kunde återställas, i första hand genom ännu en nyemission.

Bland annat är en ny VD rekryterad, nuvarande VD övertar positionen som styrelsens ordförande. Man har också fått pengar genom ett regionalt europeiskt projekt kallat Ocean Energy Scale-up Alliance (OESA).

Se även https://marineenergy.biz/2018/12/12/north-sea-region-funds-ocean-energy-pilots-scale-up/

I övrigt hänvisar jag till det utförliga epostmeddelande som gått ut till alla aktieägare i bolaget.

Är anhöriginvandringen viktigast?

Fick nedanstående från en anonym källa.

Går tågen i tid?
Löser polisen fler brott?
Har skolan blivit bättre?
Har köerna minskat i vården?
Får de funktionshindrade den hjälp de behöver enligt LSS?
Har de hemlösa fått någonstans att bo?
Finns det platser så det räcker i äldrevården?
Har ni fått bukt på gängkriminaliteten och skjutningarna?
Hur många av de 80000 utan asylskäl har ni skickat hem?
Har fattigpensionärerna fått en dräglig inkomst?
Räcker bostäderna till för svenska ungdomar som vill flytta hemifrån?
Hur har det gått med segregationen i utanförskapsområdena?
Har tryggheten och tilliten kommit tillbaka?
Kan flickor och kvinnor gå ut ensamma på dagar och kvällar?
Är arbetslösheten EU:s lägsta som du lovat?
Ge oss något Stefan? Ge oss en motivering till varför du vill sitta i fyra år till om du vill Sveriges bästa…