Är anhöriginvandringen viktigast?

Fick nedanstående från en anonym källa. Går tågen i tid?Löser polisen fler brott?Har skolan blivit bättre?Har köerna minskat i vården?Får de funktionshindrade den hjälp de behöver enligt LSS?Har de hemlösa fått någonstans att bo?Finns det platser så det räcker i äldrevården?Har ni fått bukt på gängkriminaliteten och skjutningarna?Hur många av de 80000 utan asylskäl har

Läs mer


Centerpartiets vågmästarroll

Eftersom det s k “pingpongmandatet”, som studsade mellan C och SD, till slut hamnade hos Centerpartiet har partiet fått en stark vågmästarroll i riksdagen. Det rödgröna blocket, S+MP+V, har 144 mandat. Skulle Centerpartiet ansluta sig till det blocket får man sammanlagt 175 mandat, dvs mer än halva antalet mandat. Efter de senaste turerna verkar detta

Läs mer


Kolkraften i Kina

Man bygger, och planerar att bygga, mängder av koleldade kraftverk i Kina. Enligt en rapport från Endcoal.org  https://endcoal.org/wp-content/uploads/2018/09/TsunamiWarningEnglish.pdf  planeras en utbyggnad av kolkraften i Kina med 259 GW ny kapacitet. Den siffran kan jämföras med all kolkraft i USA som är 266 GW. Nuvarande kapacitet i Kina är 993 GW. Kina har i Parisavtalet åtagit

Läs mer


Antisemitismen i Europa

BBC skriver i dag initierat om antisemitismen i Europa, se Anti-Semitism pervades European life, says EU report .  https://www.bbc.com/news/world-europe-46439194 Rapporten är publicerad av EU’s Fundamental Rights Agency och ger en dyster bild. Beklaglig nog, men tyvärr inte oväntat, nämns Sverige speciellt som ett av de länder där antisemitismen ökar mest. I Sverige bor cirka 20 000 judar.

Läs mer


Krav på mer mångfald är rasism

Under många år har det varit känt att personer med “osvenska” namn har haft svårare att få komma på en anställningsintervju, samt även att t ex få hyra en bostad, än vanliga svennisar. Men nu har pendeln uppenbarligen svängt åt andra hållet, och dessutom alldeles för långt. Håret reser sig i nacken när jag läser

Läs mer