Är anhöriginvandringen viktigast?

Fick nedanstående från en anonym källa.

Går tågen i tid?
Löser polisen fler brott?
Har skolan blivit bättre?
Har köerna minskat i vården?
Får de funktionshindrade den hjälp de behöver enligt LSS?
Har de hemlösa fått någonstans att bo?
Finns det platser så det räcker i äldrevården?
Har ni fått bukt på gängkriminaliteten och skjutningarna?
Hur många av de 80000 utan asylskäl har ni skickat hem?
Har fattigpensionärerna fått en dräglig inkomst?
Räcker bostäderna till för svenska ungdomar som vill flytta hemifrån?
Hur har det gått med segregationen i utanförskapsområdena?
Har tryggheten och tilliten kommit tillbaka?
Kan flickor och kvinnor gå ut ensamma på dagar och kvällar?
Är arbetslösheten EU:s lägsta som du lovat?
Ge oss något Stefan? Ge oss en motivering till varför du vill sitta i fyra år till om du vill Sveriges bästa…

Skatten höjs på bensin och diesel

Vid årsskiftet kommer vi att återigen bli påminda om att MP har haft alldeles för mycket att säga till om de senaste fyra åren. Den automatiska höjningen av bensin- och dieselskatterna som MP drivit igenom slår återigen hårt mot alla bilägare, framför allt då pendlare som inte har annat val än att använda bilen för att komma till jobbet.

Om M-KD-budgeten går igenom vid morgondagens omröstning kan man skönja en liten lättnad på längre sikt. Visserligen kommer bränsleskatterna fortfarande att öka med levnadskostnadsindex varje år, men från 1 juli 2019 bortfaller ändå den automatiska extra uppräkning som MP tvingade igenom. 

Alltid något sa fan, fick se Åmål. Men vore det inte bättre med skattestopp, eller till och med en liten sänkning av bränsleskatterna?

Centerpartiets vågmästarroll

Eftersom det s k ”pingpongmandatet”, som studsade mellan C och SD, till slut hamnade hos Centerpartiet har partiet fått en stark vågmästarroll i riksdagen.

Mandat i riksdagen efter valet 2018

Det rödgröna blocket, S+MP+V, har 144 mandat. Skulle Centerpartiet ansluta sig till det blocket får man sammanlagt 175 mandat, dvs mer än halva antalet mandat. Efter de senaste turerna verkar detta dock mindre sannolikt. Hade Centerpartiet fått nöja sig med 30 mandat hade det inte varit möjligt att bilda en majoritet genom att locka över dem till den rödgröna sidan.

Alliansen, inkl Centerpartiet, har 143 mandat. Utan Centern har man bara 112 mandat. Om man till dessa lägger Sverigedemokraternas 62 mandat blir summan 174. Dvs färre än halva antalet mandat. Om istället C fått 30 mandat och SD 63 mandat, vilket fortfarande ger Alliansen exkl Centerpartiet 112 mandat,  hade det varit möjligt att bilda en majoritet för konstellationen M+SD+L+KD. Eftersom detta inte går i nuläget finns det ingen möjlighet att bilda en borgerlig majoritet utan Centerpartiet.

Båda dessa exempel visar på Centerpartiets starka ställning. Utan att C deltar, oavsett på vilken sida, går det inte att skapa ett regeringsunderlag på minst 175 mandat.

Min egen förhoppning är att C så småningom tar sitt förnuft till fånga och släpper fram en moderatledd regering. Blir det en ny omröstning om Ulf K som statsminister räcker det att C lägger ner sina röster så blir han vald oavsett hur övriga partier agerar så länge man håller sig inom blocken. Det krävs ju minst 175 NEJ-röster för att förhindra att en statsministerkandidat blir vald.

Detsamma gäller givetvis för den kommande omröstningen där Stefan L är kandidat till statsministerposten. För att förhindra att han väljs krävs att C inte bara lägger ner sina röster, utan aktivt röstar NEJ. Härvid förutsätts också att övriga partier i Alliansen, samt SD, också röstar NEJ. Men det ser jag som självklart.

Centerpartiet har klart deklarerat att det är så man kommer att agera. Men jag vill se det innan jag riktigt kan tro det.

Kolkraften i Kina

Man bygger, och planerar att bygga, mängder av koleldade kraftverk i Kina. Enligt en rapport från Endcoal.org 

https://endcoal.org/wp-content/uploads/2018/09/TsunamiWarningEnglish.pdf 

planeras en utbyggnad av kolkraften i Kina med 259 GW ny kapacitet. Den siffran kan jämföras med all kolkraft i USA som är 266 GW. Nuvarande kapacitet i Kina är 993 GW.

Den synliga röken är inte koldioxid utan vattenånga. Koldioxid är osynlig.

Kina har i Parisavtalet åtagit sig att avveckla all kolkraft som släpper ut CO2 (vilket är samtliga kraftverk) senast 2045. Ska vi tro på det?

Antisemitismen i Europa


BBC skriver i dag initierat om antisemitismen i Europa, se Anti-Semitism pervades European life, says EU report .

 https://www.bbc.com/news/world-europe-46439194

Rapporten är publicerad av EU’s Fundamental Rights Agency och ger en dyster bild. Beklaglig nog, men tyvärr inte oväntat, nämns Sverige speciellt som ett av de länder där antisemitismen ökar mest.

I Sverige bor cirka 20 000 judar. Mot detta ska ställas den växande muslimska befolkningen, antalet muslimer i Sverige uppskattas till minst cirka 500 000 just nu. Enligt enstaka beräkningar kan andelen av den svenska befolkningen som är muslimer vara c:a 10 % , alltså rätt exakt en miljon. Detta kan dock vara en avsevärt överdriven siffra med tanke på att Frankrike, som anses vara det land i Europa som har den största andelen muslimer, ligger på ungefär 8 %.

Orsaken till det ökande antalet är lätt att finna. Trots att migrationen har minskat från tidigare toppnivåer är den fortfarande hög, och huvuddelen av de nyanlända är muslimer. Även historiskt, dvs under de senaste 15 åren, har en stor andel av de nyanlända kommit från muslimska länder. 

Är då detta ett problem? Inte nödvändigtvis, den erfarenhet jag själv har av muslimer är att de inte är otrevligare än människor med annan religion. Men det mycket stora antalet muslimer i Sverige innebär förstås att den minoritet som har en mer extrem inställning utgör ett mycket stort antal individer. Och något de har gemensamt, oavsett om de är shia eller sunni, är hatet till judarna.

Givetvis finns det andra grupper som också utgör ett hot mot judarna, i första hand då de högerextrema rörelser som funnits i vårt land i många decennier. Men det antal individer som vi då talar om är inte särskilt många, kanske några hundra. Å andra sidan är en rätt stor andel av dessa mycket våldsbenägna.

Men för mig är det uppenbart att de extrema muslimerna utgör det största hotet. Jag citerar från Wikipedia: 
”I Sverige tvingas de judiska församlingarna att lägga en fjärdedel av medlemsavgifterna på säkerhetsanordningar och vakter. Frågan om hur samhället och staten hanterar hotbilden mot svenska judar har varit föremål för debatt. Antisemitiska hatbrott som judar boende i Malmö utsätts för av framförallt stadens muslimska befolkning men också av nynazister har rönt internationell uppmärksamhet.” Den tidigare nämnda rapporten från EU’s Fundamental Rights Agency är ett aktuellt exempel.

Tyvärr finns det antisemitism på fler ställen i Sverige än Malmö, t ex i Göteborg. För nästan exakt ett år sedan, den 9 december 2017, kastades flera brandbomber mot en synagoga i Göteborg. Förövarna visade sig vara tre muslimska män med rötterna i Mellanöstern.

Än så länge finns det, vad jag vet, inga kända fall där svenska judar mördats av muslimer på grund av sin tro eller etnicitet. Däremot har det konstaterats flera sådana mord i övriga Europa, t ex i Frankrike. Två äldre judiska kvinnor, en 85 och en 65 år gammal, mördades våren 2018 resp våren 2017 av muslimska män. Båda brotten rubriceras av franska åklagare som hatbrott.

När kommer det första sådana mordet att begås i Sverige? Förhoppningsvis aldrig. Det är hoppingivande att det nu finns flera muslimska organisationer som aktivt arbetar mot judehatet i de egna leden. Men frågan är hur framgångsrika de är. Och som sagt, det kommer hela tiden nya muslimska migranter som tar med sig judehatet hemifrån.

Krav på mer mångfald är rasism

Under många år har det varit känt att personer med ”osvenska” namn har haft svårare att få komma på en anställningsintervju, samt även att t ex få hyra en bostad, än vanliga svennisar. Men nu har pendeln uppenbarligen svängt åt andra hållet, och dessutom alldeles för långt.

Håret reser sig i nacken när jag läser i Dagens Juridik av den 4 december att Göteborgs kommun har gått ut med direktiv till alla förvaltningar om att mer mångfald krävs på alla chefspositioner. Rent praktiskt innebär det att när en ny tjänst ska tillsättas så ska företräde ges till personer som ”berikar mångfalden”, dvs är av annat etniskt ursprung än ”vanliga svenskar”.

Nu sätter Diskrimineringsombudsmannen ner foten och slår fast att detta strider mot diskrimineringslagen. Bra jobbat!

Ja, vad ska man säga? Totalt oacceptabelt att Göteborgs kommun sätter sig över lagen. Etnisk diskriminering är inte bra oavsett åt vilket håll den slår. Och etnisk diskriminering har också ett mer kort och koncist namn – RASISM!